top of page

National symposia, conferences, workshops (workshop), taken in summer school activities such as editing tasks

 

1- Ates, M., Scientific committe membership, Namik Kemal University, Research Development and Project Days, 14-15 May 2014, Tekirdag, TURKEY.

National congresses, symposiums, panel discussions presented at scientific meetings such as the program in full-text papers published in

 

1- Ates, M., 9-(4-vinilbenzil)-9H-Karbazol monomer Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Kapasitif Davranışları, (PS 50) Mayıs-12-14, 2010, Kocaeli University, Kocaeli, TURKEY.

 

National congresses, symposiums, panel discussions presented at scientific meetings such as the program text as published in the paper or poster abstracts or demonstrations

 

1- Ates, M., Sarac, A.S., Karbazol ve p-toliyilsulfonil pirol ile modifiye edilmiş karbon elyaf mikro elektrot ile dopamin tayini 1. Ulusal Polimer Kongresi ve Sergisi, METU, (Poster Presantation-ILP-007) 21-23 June 2006, Ankara, TURKEY.

2- Ates, M., Sarac, A.S., Karbazol ve p-toluyilsulfonil pirol monomerlerinin karbon elyaf mikro elektrot üzerine kopolimerizasyonu, karakterizasyonu ve mikron düzeyindeki ince filmin elektrokimyasal özellikleri 1. Ulusal Polimer Kongresi ve Sergisi, METU, 21-23 June 2006.(Oral Presentation, ILP_006), Ankara, TURKEY.

3- Dolas, H., Ates, M., Sarac, A.S., Farklı çözücülerin karbon fibere kaplanmış karbazol üzerindeki etkilerinin elektrokimyasal yöntemlerle incelenmesi 2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi, (Poster Presentation, s.75-ILP-007)30 April-02 May 2008, Sanlıurfa, TURKEY.

4- Sezgin, S., Ates, M., Sarac, A.S., Electropolymerization of pyrrole, phenylpyrrole and methoxyphenylpyrrole / carbon fiber microelectrodes and substitution effect on electrochemical impedance spectroscopy and correlation with theoretical equivalent circuits 2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi, (Poster Presentation-ILP-008) 30 April-02 May 2008, Sanlıurfa, TURKEY.

5- Ates, M., Sanayiye Yönelik Teknik Analiz Laloratuarları ARGEPP 2008, ARGE Proje Pazarı, Selcuk University Technological Development Region, (PF-45) 14-June-2008, Konya, TURKEY.

6- Ates, M., Electropolymerization of Carbazole on Carbon fiber microelectrodes: its Characterization performed by CV, FTIR-ATR, SEM and AFM. Sensing against Dopamine, Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Nanotr4, istanbul Technical University, (Oral Presentation, NanoBioIII) June-09-13, 2008, Istanbul, TURKEY.

7- Dolas, H., Ates, M., and Sarac, A.S., Electrochemical impedance spectroscopic study on polycarbazole coated carbon fiber micro electrodes, Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Nanotr4, 4th Nanoscience and Nanotechnology Conference, istanbul Technical University, (p.344) June-09-13, 2008, Istanbul, TURKEY.

8- Ates, M., Electrochemical impedance spectroscopy of poly[carbazole-co ptolylsulfonyl pyrrole] on carbon fiber microelectrodes, equivalent circuits for modeling, (Oral Presentation) June-08-12, 2009, Nanotr5, , Açık Ögretim Universitesi, Eskisehir, TURKEY.

9Uludag, N, Ates, M., Poli[9-tosil-9H-karbazol-ko-Pirol] / Karbon Fiber Mikroelektrot Eşdeğer Devre Uygulaması, (Poster Presentation, PP 088) 29,June-02,July, 2010, 24.Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Universitesi, Zonguldak, TURKEY.

10- Ates, M., 9-tosil-karbazol Monomer Sentezi, Modifiye Elektropolimerin Eşdeğer Devre Uygulaması, (Oral Presentation, PS12) 29,June-02,July, 2010, 24.Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, TURKEY.

11- Uludag, N.,Ates, M., (3,6-Di(thiophene-2-yl)-9H-carbazole-9-yl)-hexanoic acid Comonomer Synthesis, Theoretical and Experimental Studies on Circuit model Evaluations with Impedance Spectroscopy, (Poster presentation, PP-192), 27 June-02 July 2011, 25. National Chemistry Congress with International Participants, Ataturk Uni.,Erzurum, TURKEY.

12- Uludag, N., Ates, M., (3,6-dibromo-9H-carbazole-9-yl) Pentanitrile synthesis, Electropolymerization and Circuit Model Study, (Poster presentation, PP-193), 27 June-02 July 2011, 25. National Chemistry Congress with International Participants, Ataturk Uni.,Erzurum, TURKEY.

13- Ates, M., Uludag, N., (3,6-Di(thiophene-2-yl)-9H-carbazole-9-yl-pentane-1-amine) Synthesis, Electropolymerization and Electrochemical Impedance Spectroscopy\",(Poster presentation, PP-182), 27 June-02 July 2011, 25. National Chemistry Congress with International Participants, Ataturk Uni., Erzurum, TURKEY.

14- Ates, M.,Uludag, N., Circuit Model Evaluation of Poly(Methyl Pyrrole-co-2-(9H-Carbazole-9-yl)Ethyl Methacylate on Carbon Fiber, Poster presentation, PP-183), 27 June-02 July 2011, 25. National Chemistry Congress with International Participants, Ataturk Uni.,Erzurum, TURKEY.

15- Karazehir, T., Ates, M., Electrolyte Effcts of Poly(3-Methyl thiophene) / ITOPET Electrode on Electrochemical Impedance Spectroscopy, (Poster presentation, PP-234), 27 June-02 July 2011, 25. National Chemistry Congress with International Participants, Ataturk Uni., Erzurum, TURKEY.

16- Karazehir, T., Ates, M., Arican, F., Eren, N, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi ve Morfolojik Analizler ile PEDOT'ın Elektrolit Etkisi Karşılaştırması, (Poster Bildiri, P-249), 12 Temmuz-15-Temmuz 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Uni.,Balıkesir, TÜRKİYE.

 

17- Ates, M., Poli(tiyofen) ve Türevlerinin Elektropolimerizasyonları, karakterizasyonları ve Kapasitör Davranışları, (Sözel Bildiri, S-09), 12 July-15-July 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Uni.,Balıkesir, TURKEY.

18- Ates, M., Fonksiyonel Karbazol ve Tiyofen Komonomerlerinin sentezi, Kapasitör Elektrot malzemesi uygulamaları, (Oral presentation, SS-52), 05 Sep-08-Sep. 2012, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Uni.,Çanakkale, TURKEY.

19- Uludag, N., Ates, M., Karazehir, T., Arican, F., “4-Toluene 9H-Carbazole-9-Carbodithioate Kimyasal Sentezi, Elektropolimeri ve Kapasitans davranışları”, (PE-9), 05 Sep.-08-Sep. 2012, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Uni.,Çanakkale, TURKEY.

20- Eren, N., Ates, M., Uludag, N.,  Karazehir, T.,  Arican, F., Poli(4-vinilbenzil-9H-Karbazol-9-karbodithioat)-co-ethylenedioxythiophene) Elektropolimer Sentezi, Film Kapasitör Davranışları, (PSK-92), 05 Sep.-08-Sep. 2012, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Uni., Çanakkale, TURKEY.

21- Eren, N., Ates, M., Karazehir, T., Arican, F., Poli(3-(2-Aminoetiltiyofen)/Camsı karbon elektrot Elektrolit ve Konsantrasyon Etkisi ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi, (Poster Bildiri, P-250), 12 July-15-July 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Uni.,Balıkesir, TURKEY.

 

22- Karazehir, T.,  Ates, M., Uludag, N., Arican, F., 3,6-bis(2,3-dihydrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-carbazole Komonomer Sentezi, Polimer Modifiye Super-kapasitör Elektrot malzemesi, (PE-10), 05 Sep.-08-Sep. 2012, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Uni.,Çanakkale, TURKEY.

23- Arican, F.,  Ates, M.,  Uludag, N.,  Karazehir, T., 2-(3,6-bis(2,3-dihydrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9H-karbazol-9-il) etil metakrilat Komonomer Sentezi, Elektropolimerizasyon, Karakterizasyon ve Empedans Çalışması, (PE-11), 05 Sep.-08-Sep. 2012, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Uni., Çanakkale, TURKEY.

24- Arican, F., Ates, M., Karazehir, T, Poli(N-Metilpirol-2,2'-bitiyofen) Elektropolimerizasyonu ve Eşdeğer Devre Modeli,(Poster Bildiri, P-251), 12 July-15-July 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Uni.,Balıkesir, TURKEY.

 

25- Ates, M., Uludag, N., Karazehir, T., Arican, F., Süperkapasitör Elektrot materyali olarak Fonksiyonel Yeni Komonomer ve Kopolimer Sentezleri ve Devre Analizleri,(Poster Bildiri, sayfa 232-233), 14 May-15-May 2014, I. Proje Günleri, Namık Kemal Uni.,Tekirdag, TURKEY.

 

26- Ates, M., Bazı Karbazol Türevlerinin Montmorillonite Nanokilleri ve Çinko Nanopartikülleri ile Polimer Nanokompozitlerinin Sentezlenmesi ve Anti-korozyon Özelliklerinin Araştırılması, (Poster Bildiri, sayfa 234-235), 14 May-15-May 2014, I. Proje Günleri, Namık Kemal Uni.,Tekirdag, TURKEY.

27- Ates, M., El-Kady, M., Kaner R.B., “Polianilin-Grafen hidrojel sentezi ve Süperkapasitör cihaz üretimi”, (Poster Bildiri, p53), 16 May-19-May 2015, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, Rixos Hotel., Konya, TURKEY.

28- Ates, M., El-Kady, M., Kaner R.B., “Grafen hidrojel sentezi ve Süperkapasitör cihaz üretimi”, (Poster Bildiri, p54), 16 May-19-May 2015, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, Rixos Hotel.,Konya, TURKEY.

29- Ates, M., Karazahir, T., Uludag, N., Arican, F., “Poli(3,6-dihidrotiyen [3,4-b][1,4] dioksin-5-il)-9-tosil-9H-karbazol)/Karbon nanotüp Süperkapasitör Elektrot materyali ve Eşdeğer devre uygulamaları”, (Poster Bildiri no: MA047), 23-28-Ağustos 2015, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TURKEY.Ates, 

 

30- Karazahir, T., Ates, M., Sarac, A.S., “Poli(Pirol-N-propiyonik asit) elektrokimyasal polimerizasyonu empedans ve Morfoloji çalışması”, (Poster Bildiri no: MA046), 23-28-Ağustos 2015, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TURKEY.

 

31- Serin, M.A., Ates M, Poli(3,4-Etilendioksitiyofen)/CuO Metaloksit kompozitinin sentezi ve Süperkapasitör davranışları, (Poster Bildiri NO: MA043), 23-28-Ağustos 2015, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TURKEY.

32- Serin, M.A., Ates M, Polianilin/Nano-CuO Metaloksit kompozitinin sentezi ve Süperkapasitör davranışları, (Poster Bildiri NO: MA044), 23-28-Ağustos 2015, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, TURKEY.

33- Caliskan S., Ates M, Active carbon / Graphene hydrogel nanocomposite as a symmetric device for Supercapacitors, (Sözel Bildiri NO: 9), 11-Mayıs 2016, Türkiye Üniversiteler Birliği Proje Günleri, NKU Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ, TURKEY.

 

34- Kuz P., Ates M, Nişasta bazlı biyoplastik üretimi, (Poster  Bildiri NO: 25), 11-Mayıs 2016, Türkiye Üniversiteler Birliği Proje Günleri, NKU Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ, TURKEY.

35- Ozten E., Ates M, The electropolymerization of N,N'-(propene -1,3-diyl)bis(2-aminobenzamide) and capacitance performances, (Poster  Bildiri NO: 23), 11-Mayıs 2016, Türkiye Üniversiteler Birliği Proje Günleri, NKU Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ, TURKEY.

36- Cinar D., Ates M, Graphene hydrogel/Polyaniline nanocomposite as a symmetric supercapacitor devices, (Poster  Bildiri NO: 13), 11-Mayıs 2016, Türkiye Üniversiteler Birliği Proje Günleri, NKU Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ, TURKEY.

37- Karazehir T., Ates M, Sarac A.S., Pirol-N-Propiyonik asit'in elektrokimyasal polimerizasyonu, Elektrolitin empedans ve Morfoloji üzerine etkisi, (Poster  Bildiri NO: 26), 11-Mayıs 2016, Türkiye Üniversiteler Birliği Proje Günleri, NKU Rektörlük Konferans Salonu, Tekirdağ, TURKEY.

38- Yesilyurt O., Ates M,  KS/MnO2/PPy nanokompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamaları, (Oral presentation), 27-Kasım 2019, TUB Enerji Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, TURKEY.

39- Ates M,  Aktas S., Yesilyurt O., Ozkan H., Süperkapasitör Cihaz Uygulamaları, (Oral presentation), 27-Kasım 2019, TUB Enerji Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, TURKEY.

 

40- Yürük Y., Ates M, GO/PPy/PVA Kompozit ve Türevlerinin Nanofiber Süperkapasitör Cihaz Uygulamaları, (Oral presentation), 27-Kasım 2019, TUB Enerji Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, TURKEY.

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

International congresses, symposia, panel discussions presented at scientific meetings such as the program text as published in the paper or poster abstracts or demonstrations

1- Ates, M., Sarac, A.S., Dogru, E., Parlak, E.A., Electrochemical Synthesis of Methylpyrrole and Methylcarbazole Copolymer on Carbon Fiber Microelectrodes and their Characterization: Electrochemical Response to Dopamine, 1st ECHEMS Meeting, Electrochemistry in Nanosizes, P4, page 35, June 30- July 3, 2005, Isola di San Servolo, Venice, ITALY.

 

2- Ates, M., Parlak, E.A., Yilmaz, K., and Sarac, A.S., Study on the electrochemical behavior of Poly[N-vinylcarbazole] onto modified carbon fiber microelectrode Responds to dopamine and epinephrine, International Society of Electrochemistry, 4th ISE Spring Meeting, NE-P-67, 17th – 20th April 2006, SINGAPORE.

 

3- Ates, M., Sarac, A.S., Castillo, J., and Shuhmann, W., Development of Needle-type disk shaped PCz and P(Cz-co-pTsp) microelectrodes & Sensor Behavior against dopamine Molecular Biomimetics & BioNanoTechnology, 1st conference, Dr.Orhan Ocalgiray Molecular Biology-Biotechnology & Genetics Research Center, MOBGAM, Istanbul Technical University, (P-4) 12-14 November 2006, Istanbul, TURKEY.

4- Eksioglu, I.G., Ates, M., Parlak, E.A. and Sarac, A.S., Capacitor behavior of electropolymerized Carbazole in different electrolytes and solvents onto carbon fiber microelectrode (CFME)), International Society of Electrochemistry, 4th ISE Spring Meeting, NE-P-81, 17th – 20th April 2006, SINGAPORE.

5- Eksioglu, I.G., Parlak, E.A., Ates, M., Sezer, E., and Sarac, A.S., The electropolymerization of Bis-3,4 Ethylenedioxythiophene on Carbon Fiber Microelectrode and its response to Dopamine International Society of Electrochemistry, 4th ISE Spring Meeting, NB-P-55, 17th -20th April 2006, SINGAPORE.

 

6- Parlak, E.A., Ates, M., E.A. and Sarac, A.S., Electrochemical Thin Polycarbazole Formation on Carbon Fiber Microelectrodes: Effects of Electrolyte and Solvent, International Society of Electrochemistry, 4th ISE Spring Meeting, NE-P-65, 17th –20th April 2006, SINGAPORE.

 

7- Ates, M., Sezgin, S., and Sarac, A.S., Monomer concentration effect on electrochemically modified carbon fiber / 1-(4-Methoxy Phenyl)-1H-Pyrrole Micro Capacitor 3rd ECHEMS meeting, Electrochemistry in Nanosystems and Molecules at Work, (P4) June 28-July 1, 2007, Prague, CZECH REPUBLIC.

8- Ates, M., Sarac, A.S., Castillo, J., and Shuhmann, W., Differential pulse voltammetric study of PCz, PNVCz, and P(Cz-co-pTsp) on carbon button microelectrode & Sensor Behavior against dopamine, Molecular Biomimetics & BioNanoTechnology, Protein-based Materials & Systems for Science & Technology, 2nd conference, Dr.Orhan Ocalgiray Molecular Biology-Biotechnology & Genetics Research Center, MOBGAM, Istanbul Technical University, (P-4) 23–25 May 2007, Istanbul, TURKEY.

 

9- Ates, M., and Sarac, A.S., Modified Carbon fiber microelectrodes on Electrochemical Impedance Spectroscopy and Correlation with Theoretical Equivalent Circuits 3rd ECHEMS meeting, Electrochemistry in Nanosystems and Molecules at Work, ( P2) June 28-July 1, 2007, Prague, CZECH REPUBLIC.

 

10- Ates, M., and Sarac, A.S., Comparative study on electrochemical Impedance spectroscopy of an Oxidized poly(carbazole) & poly(N-vinylcarbazole) coated Carbon fiber microelectrode in different solutions, 3rd ECHEMS meeting, Electrochemistry in Nanosystems and Molecules at Work, (P3) June 28-July 1, 2007, Prague, CZECH REPUBLIC.

 

11- Ates, M., and Sarac, A.S., A study on the Electrochemical impedance Spectroscopy and Responds to Dopamine on Poly (Carbazole-co-p-Tolylsulfonyl pyrrole) modified Carbon Fiber Microelectrodes International Society of Electrochemistry, 5th ISE Spring Meeting, (P-11)1st-4th May 2007, Dublin, IRELAND.

12- Ates, M., Yilmaz, K., and Sarac, A.S., “The Electrochemical behaviour of Poly (N-vinylcarbazole) formed on Carbon Fiber Microelectrodes: Responds to dopamine“, International Society of Electrochemistry, 5th ISE Spring Meeting, 1st-4th May 2007, (P-12), Dublin, IRELAND.

13- Yilmaz, K., Ates, M., and Sarac, A.S., “The Electrochemical impedance Spectroscopy of Poly (N-vinylcarbazole) onto Carbon Fiber Microelectrodes in different solutions and methods”, International Society of Electrochemistry, 5th ISE Spring Meeting, (P-168) 1st-4th May 2007, Dublin, IRELAND.

14- Ates, M., Sarac, A.S., Castillo, J., and Shuhmann, W., “Development of Needle-type disk shaped PCz and P(Cz-co-pTsp) microelectrodes & Sensor Behavior against dopamine” Molecular Biomimetics & BioNanoTechnology, 1st conference, Dr.Orhan Ocalgiray Molecular Biology-Biotechnology & Genetics Research Center, MOBGAM, Istanbul Technical University, (P-4) 12-14 November 2006, Istanbul, TURKEY.

15- Ates, M., and Uludag, N, “The Electropolymerization of 2-((3 vinylbicyclo[3.1.1]heptan-7yl] methyl-3,4-dihydro-2H-Carbazole 1-(9) one and 3-methylthiophene on Electrochemical Impedance Spectroscopy”, (P-111) August-10-13, 2009, International Conference on Nanomaterials and Nanosystems, NanoMats2009, Istanbul Technical University, Istanbul, TURKEY.

16- Ates, M., “Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of Electrocoated Polythiophene and Poly(2-methylthiophene)on Carbon fiber microelectrodes”, (P-112) August-10-13, 2009, International Conference on Nanomaterials and Nanosystems, NanoMats2009, Istanbul Technical University, Istanbul, TURKEY.

17- Ates, M., “Synthesis of π-Conjugated Conducting Polymers, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Circuit Modelling and Sensor Applications”, (P-11, page 75) March-18-19, 2010, Carbon Materials for Today and Future Turkish-Japanese Joint Carbon Symposium, Istanbul Technical University, Istanbul, TURKEY.

18- Ates, M., Uludag, N., Karazehir, T., Arican, F. “A novel synthesis of 3,6-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-9-tosyl-9H-carbazole, polymerization, characterization and electrochemical impedance spectroscopic study”, May-24-26, 2012, International Conference Chimia 2012, New Trends in Applied Chemistry, Oral Presentation, Ovidius University of Constanta, Constanta, ROMANIA.

 

19- Ates, M., Uludag, N., Karazehir, T., Arican, F. “Synthesis of Methyl 4-(9H-carbazole-9-carbonothioylthio) benzoate and Impedimetric Study”, October-10-12, 2012, International Conference Chemical Physics X, Poster Presentation, TOBB University, Ankara, TURKEY.

20- N. Eren, Ates, M., Karazehir, T., Arican, F. “Electrolyte Effects of poly(3-methyl thiohene) / ITOPET Electrode on Electrochemical Impedance Spectrscopy”, (Poster Presentaiton PP-234) 12-15 Temmuz 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir , TURKEY.

21- Karazehir, T., Ates, M., Arican, F. “Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi ve Morfolojik Analizler ile PEDOT'ın Elektrolit Etkisi Karşılaştırılması”, (Poster Bildirimi P-249) 15 Temmuz 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, TURKEY.

22- Arican, F., Ates, M., Karazehir, T., “Poli(N-Metilpirol-2-2'-bitiyofen) Elektropolimerizasyonu ve Eşdeğer Devre Modeli”, (Poster Bildirimi P-251) 12-15 Temmuz 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir , TÜRKİYE.

23- Ates, M., “Poli(tiyofen) ve Türevlerinin Elektropolimerizasyonu, karakterizasyonları ve Kapasitör Davranışları ”, (Sözel Bildiri, S-09) 12-15 Temmuz 2012, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, TURKEY.

24-Ates, M., “Supercapacitor application of novel electrode materials as a functional comonomer and copolymer synthesis ”, 04-08 September 2013, 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TURKEY.

25- Ates, M., “Electrochemical synthesis of nanocomposite films of polycarbazole and investigation of anti-corrosive properties on SS304”, (PP-18) 04-08 September 2013, 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TURKEY.

 

26- Uludağ, N., Ates, M., “A novel synthesis of 9H-Carbazole-9-Carbothioic dithioperoxyanhydrive and its electropolymerization and Characterizations”, 04-08 September 2013, 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TURKEY.

 

27-. Ates, M., Uludağ, N., Arican, F., Karazehir, T. “Supercapacitor behavior of Poly(Carbazole-EDOT) Derivatives /multi-walled carbonnanotube Characterizastions, and Equivalent Circuit Model Evaluations”, Electrochemistry in Particles, Doplets, and Bubbles, 23-26 June 2013, (O-26), 9th ECHEMS Meeting, Lochow, POLAND.

 

28- Ates, M., “Poly(9-vinyl-9H-carbazole) and Poly(Methyl-9H-carbazole)/Nanocomposite film formation by electrochemical method and Investigation of anti-corrosive properties”, Electrochemistry in Particles, Doplets, and Bubbles, 23-26 June 2013, (P-02), 9th ECHEMS Meeting, Lochow, POLAND.

 

29- Ates, M., “Synthesis of Polycarbazole/Nanocomposite via Montmonorillite nanocly and zinc nanoparticules and anti-corrosion properties on Stainless steel”, Electrochemistry in Particles, Doplets, and Bubbles, 23-26 June 2013, page 92(P-03), 9th ECHEMS Meeting, Lochow, POLAND.

 

30- Ates, M., “Electrosynthesis of Methyl-9H-Carbazole/Nanocomposite film formation, Electrochemical impedance spectroscopy and Corrosion Study”, 04-08 September 2013, 10th International Electrochemistry Meeting, Konya, TURKEY.

 

31- Ates, M., El-Kady-M, Kaner R.B., “Grafen Hidrojel Sentezi ve Süperkapasitör Cihaz Üretimi”, 16-19 May 2015, 5th International Physical Chemistry Meeting, Konya, TURKEY.

 

32-  Ates, M., El-Kady-M, Kaner R.B., “Polianilin Grafen hidrojel Sentezi ve Süperkapasitör Cihaz Üretimi”, 16-19 May 2015, 5th International Physical Chemistry Meeting, Konya, TURKEY.

 

33- Ates, M., Uludag N., “Supercapacitor Electrode Materials of Novel synthesized polymer/carbon nanotube composite materials”, 27- October, 01 November 2015, Oral Presentation (OR-57) International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia-Hersegovia.

 

34-  Ates, M., Uludag N., “Supercapacitor study of Poly(2-(3,6-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)9H-carbazole-9-yl)ethyl methacrylate)/Carbon nanotube composite material”, 27- October, 01 November 2015, Poster Presentation (PO-109), page 240, International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia-Hersegovia.

 

35- Ates, M., Uludag N., “Supercapacitor device preparation and equivalent circuit model evaluation of Poly(3,6-bis(2,3-dihydrotheino[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-9-tosyl-9H-carbazole)/Carbon nanotube as an active material”, 27- October, 01 November 2015, Poster Presentation (PO-107), page 238, International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia-Hersegovia.

 

36- Uludag N., Ates, M., “Chemical synthesis of 3,6-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b]dioxin-5-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-carbazole and polymer formation used as supercapacitor electrode material”, 27- October, 01 November 2015, Poster Presentation (OR-129) International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2015, Sarajevo, Bosnia-Hersegovia.

 

37- Gurkan YY., Ates, M.,  Supercapacitor performance of poly(3,6-bis(2,3-dihydrothieno [3,4,b] dioxin-5-yl)-9-tosyl-9H-carbazole) / graphene oxide-Fe3O4 nanocomposites and computational modelling, (Poster presentation, pp:422), 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, 19-22-April 2016, Zagreb, Croatia.

 

38-  Uludag N., Ates, M.,  Carbazole derivative synthesis and their Electropolymerization, (Poster presentation), 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, pp: 376, 19-22-April 2016, Zagreb, Croatia.

 

39- Uludag N., Ates, M.,  Synthesis of 9H-Carbazole-9-yl)-Carboothioic Dithioperoxyhydride, Poly(9H-Carbazole-9-yl)Carbothioic Dithioperoxyanhydride) Formation and Capacitor Study, (Poster presentation, pp:377), 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, 19-22-April 2016, Zagreb, Croatia.

 

40-   Ates, M.,  The application of conducting polymers and their nanocomposites as a corrosion protection, (Oral presentation, pp:389), 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, 19-22-April 2016, Zagreb, Croatia.

 

41- Ates, M.,  Symmetric device performances of carbon based nanostructures for Supercapacitors, (Oral presentation, pp:388), 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, 19-22-April 2016, Zagreb, Croatia.

 

42-  Uludag, N., Ates, M.,  The synthesis of Functional Carbazole substituents and their Polymer Formations, (Poster presentation, PO127), BOS 2016, International Conference on Organic Synthesis , 03-06-July 2016, Riga, Latvia.​

 

43-  Ates, M.,  Supercapacitor device performances of graphene/conducting polymers, (Oral presentation, 0047), 46th IUPAC World Polymer Congress, Macro 2016, 17-21-July 2016, Halic Cogress Center, Istanbul, TURKEY.

 

44-  Ates, M.,  Supercapacitor behaviors of carbon based nanomaterials, (Plenary presentation), 3rd International Symposium on Biomaterials & Biosensors, 22-26-April 2017, Sentido Lykia Resort, Oludeniz, Fethiye, TURKEY.

 

45-   Ates, M.,  Ozten E., Polymethylcarbazole and Polymethylcarbazole/Graphene electroactive material for capacitors, (Oral presentation), International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28-April 2017, Istanbul, TURKEY.

 

46-  Ates, M.,  Ozten E., Supercapacitor study of Polycarbazole/Graphene and Polycarbazole/nanoclay/Graphene electrode active materials, (Oral presentation), International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28-April 2017, Istanbul, TURKEY.

 

47- Ates, M.,  Ozten E., Yildirim M., Synthesis of rGO/RuO2/PVCz nanocomposites and Supercapacitor evaluations, (Poster presentation), International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28-April 2017, Istanbul, TURKEY.

 

48-  Bayrak Y., Yoruk O., Ates, M.,   Synthesis of Graphene oxide by modification of Hummers method and reduction of GO by Microwave-assisted Method, (Poster presentation), International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28-April 2017, Istanbul, TURKEY.

 

49-  Bayrak Y., Yoruk O., Ates, M.,   GO/TiO2 nanocomposite synthesis via Microwave-assisted Method and Supercapacitor Applications, (Poster presentation), International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28-April 2017, Istanbul, TURKEY.

 

50-. Ates, M.,   Caliskan, S., Ozten, E., rGO/PEDOT nanocomposite synthesis and Supercapacitor Applications, (Oral presentation), 3rd International Conference on New Trends in Chemistry, 26-30-April 2017, Helsinki, FINLAND.

 

51- Ates, M.,   Caliskan, S., Ozten, E., rGO/PTh nanocomposite synthesis and its Supercapacitor Performances, (Oral presentation), 3rd International Conference on New Trends in Chemistry, 26-30-April 2017, Helsinki, FINLAND.

 

52- Ates, M.,   The production and usage of Graphene in the World, (Oral presentation), International Balkan and Near Social Sciences  Conference Series-Kırklareli, 23-24-September 2017, Kırklareli, TURKEY.

 

53- Ates, M.,   Bayrak Y., Yoruk, O., Caliskan, S., Reduced graphene oxide / Titanium oxide Nanocomposite Synthesis via Microwave-assisted Method and Supercapacitor behaviors, (Oral presentation, page 62), Nanomaterials: Fundamentals and Applications, 09-11-October 2017, Strbske Pleso, Session III, ISBN: 978-80-8152-530-8, Department of Physical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, @ Slovak Chemical Society, Bratislava, SLOVAKIA.

 

54-  Ates, M., Caliskan, S., Ozten, E., Polypyrrole/Ag nanoparticle / graphene nanocomposites as a symmetric device for supercapacitors, (Oral presentation, page 65), Nanomaterials: Fundamentals and Applications, 09-11-October 2017, Strbske Pleso, Session III, ISBN: 978-80-8152-530-8, Department of Physical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, @ Slovak Chemical Society, Bratislava, SLOVAKIA.

 

55-  Ates, M., Ozten, E., Synthesis of rGO/nanoclay/PVCz Nanocomposites and Supercapacitor Applications, (Poster presentation, page 66), Nanomaterials: Fundamentals and Applications, 09-11-October 2017, Strbske Pleso, Session III, ISBN: 978-80-8152-530-8, Department of Physical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, @ Slovak Chemical Society, Bratislava, SLOVAKIA.

 

56- Ates, M., Ozten, E., Supercapacitor Study of graphene oxide / Zn / Polycarbazole electrode active materials, (Oral presentation, page 107), ENER-OR-02-2777, Nanotr13, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 22-25 October 2017, Antalya, TURKEY.

 

57- Ates, M., Ozten, E., Polycarbazole / Graphene based nanocomposites synthesis and their supercapacitor performances, (Poster presentation, page 128), ENER-P-10-2789, Nanotr13, 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 22-25 October 2017, Antalya, TURKEY.

58- Ates, M., Yildirim, M., The synthesis of rGO/RuO2, rGO/PANI, RuO2/PANI, and rGO/RuO2/PANI nanocomposites, and their supercapacitors, (Oral presentation, page 19), International Conference on Progresses in Automotive Technologies, ICPAT 2018, 10-12 May 2018, Elite World Prestige  Hotel, Istanbul, TURKEY.

 

59-  Ates, M., Caliskan, S., Gazi M., A ternary Nanocomposites of rGO/TiO2/PPy for Supercapacitors, (Oral presentation, page 20), International Conference on Progresses in Automotive Technologies, ICPAT 2018, 10-12 May 2018, Elite World Prestige  Hotel, Istanbul, TURKEY.

 

60- Ates, M., Garip, A., Synthesis of CuO and rGO/CuO Nanocomposites, Characterizations and Supercapacitor Applications, (Oral presentation), International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (PCFM'18), 19-21 June 2018, Firat University, Elazig, TURKEY.

 

61- Ates, M., Garip, A., Yoruk, O., Bayrak, Y., Kuzgun, O., Yildirim, M., rGO/CuO/PEDOT Nanocomposite Formation, Characterization and Electrochemical Performences for Supercapacitors, (Poster presentation), International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (PCFM'18), 19-21 June 2018, Firat University, Elazig, TURKEY.

62- Ates, M., Yildirim, M., rGO/RuO2/PANI Nanocomposite Synthesis and their Supercapacitor via Electrochemical Circuit Evaluations, (Poster presentation), International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (PCFM'18), 19-21 June 2018, Firat University, Elazig, TURKEY.

 

63-  Ates, M., Yoruk, O., Bayrak, Y., Kuzgun, O., Yildirim, M., Ozkan, H., Synthesis of rGO/TiO2/PEDOT Nanocomposites and their Charcaterizations, (Poster presentation), International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (PCFM'18), 19-21 June 2018, Firat University, Elazig, TURKEY.

 

64-  Ates, M., Yoruk, O., Bayrak, Y., Kuzgun, O., Yildirim, M., Ozkan, H., Supercapacitor device performences of rGO/TiO2/PEDOT Nanocomposites and Equivalent Circuit Models, (Poster presentation), International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (PCFM'18), 19-21 June 2018, Firat University, Elazig, TURKEY.

 

65-  Ates, M., Garip, A., Yoruk, O., Bayrak Y., Kuzgun, O., Yildirim, M., rGO/CuO and rGO/CuO/PEDOT systems for Supercapacitor Applications, (Oral presentation), 1st International BALKAN Chemistry Congress, (IBBC 2018), 17-20 Sep. 2018, Trakya University, Edirne, TURKEY.

66- Ates, M., Yildirim, M., Kuzgun, O., Ozkan, H., Supercapacitor Performances of reduced graphene oxide / RuO2 / Polyvinylcarbazole Nanocomposites, (Oral presentation), 1st International BALKAN Chemistry Congress, (IBBC 2018), 17-20 Sep. 2018, Trakya University, Edirne, TURKEY.

 

67- Yoruk, O., Bayrak, Y., Ates, M., Supercapacitor behavior of rGO/TiO2 nanocomposites and its BET surface analysis, (Poster presentation), 1st International BALKAN Chemistry Congress, (IBBC 2018), 17-20 Sep. 2018, Trakya University, Edirne, TURKEY.

 

68-  Yoruk, O., Bayrak, Y., Ates, M., rGO/TiO2/PANI nanocomposite formation and its characterizations with SEM-EDX, FTIR-ATR, BET surface, Raman, XRD, TGA-DTA, TEM Analysis,  (Poster presentation), 1st International BALKAN Chemistry Congress, (IBBC 2018), 17-20 Sep. 2018, Trakya University, Edirne, TURKEY.

 

69-   Ates, M., Bayrak, Y., Ozkan, H., Yoruk, O., Synthesis of rGO/TiO2/PEDOT nanocomposites, Supercapacitor Device Performances and Equivalent Circuit Models, (Oral presentation), 3rd International Organic Electronic Material Technologies, (OEMT 2018), 20-22 Sep. 2018, Igneada, Kırklareli, TURKEY.

 

70- Ates, M., Kuzgun, O., Yildirim, M., Ozkan, H., A ternary nanocomposites of rGO/MnO2/PTTh for Supercapacitor Evaluations, (Oral presentation), 3rd International Organic Electronic Material Technologies, (OEMT 2018), 20-22 Sep. 2018, Igneada, Kırklareli, TURKEY.

 

71-  Ates, M.,  Yildirim, Kuzgun, O., M., Ozkan, H., The synthesis of rGO, rGO/RuO2 and rGO/RuO2/PVK nanocomposites, and their Supercapacitors,  (Poster presentation), 3rd International Organic Electronic Material Technologies, (OEMT 2018), 20-22 Sep. 2018, Igneada, Kırklareli, TURKEY.

 

72-   Ates, M., Graphene based nanocomposites with EIS analysis for Supercapacitors,  (Keynote speaker), 11th International Workshop on Impedance Spectroscopy, Advanced School on Impedance Spectroscopy (ASIS). 25-28 Sep. 2018, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany.

Website:https://www.tu-chemnitz.de/etit/messtech/iwis/plenary.php

 

73- Ates, M., A ternary nanocomposites for Supercapacitor Applications,  (Keynote speaker), Invited Seminar talk, 24 April 2019, Eastern Mediterranian University, Gazi Magosa North Cyprus.

 

74-  Ates, M., Graphene based supercapacitor device applications,  (Keynote speaker), PCFM'19, 25-27 June 2019, Capadacia , Turkey.

 

75- Ates, M., Activated rGO/TiO2/PANI nanocomposites and their Supercapacitor Evaluations,  (Oral  presentation), PCFM'19, 25-27 June 2019, Capadacia , Turkey.

 

76-   Yoruk, O., Bayrak Y., Ates, M., Activated rGO/TiO2/PANI nanocomposites and their Supercapacitor Evaluations,  (Oral  presentation), PCF'19 25-27 June 2019, Capadacia , Turkey.

77- Ates, M., Supercapacitor device performances of rGO/PPy/carbon black nanocomposite,  (Oral  presentation), 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey.

 

78- Ates, M., Synthesis of TiO2 based nanocomposites and their Supercapacitor applications,  (Oral  presentation), 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey.

 

79- Yoruk, O., Bayrak, Y., Ates, M., Synthesis of rGO/Co3O4 Nanocomposites and Supercapacitor Characterizations,  (Oral  presentation), 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28-29 June 2019, Ankara, Turkey.

80- Ates, M., Electroactive materials for Supercapacitor Applications,  (Invited speaker),  International Conference on New Trends in Science and Applications  Sciences (NTSA), 12-13 October 2021, Elazıg, Turkey.

81. Ates, M., Ternary Nanocomposite formations, and their Characterizations,  (Invited presentation),  IOnline Conference on Emerging and Enabling

Materials, 22-24 November 2021, Qatar University and Texas A&M at Qatar, Qatar.

82- Alperen, C, Ates, M., Supercapacitor applications of nanocomposites by electrospinning method, 1st International Conference on Scientific and Academic Research, (Oral presentetaion), pp. 348-353, 10-13 December, 2022, Konya, Turkiye.

83- Yoruk, O., Ates, M., Bayrak, Y., Reduced graphene oxide based hybrid supercapacitors, 1st International Conference on Scientific and Academic Research, (Oral presentetaion), pp. 857-861, 10-13 December, 2022, Konya, Turkiye.

84- Ates, M., Synthesis and characterization of rGO/MoS2/PPy nanocomposites, 1st International Copnference on Scientific and Academic Research, (Oral presentetaion), pp. 1158-1161, 10-13 December, 2022, Konya, Turkiye.

85- Ates, M.,  Dulger, Z., A ternary rGO/MnO2/PANI nanocomposite synthesis and characterizations, 1st International Copnference on Scientific and Academic Research, (Oral presentetaion), pp. 805-810, 20-22 December, 2022, Konya, Turkiye.

 

86- Ates, M.,  Dulger, Z.,  rGO/CuO/PANI electrode material synthesis and their characterizations, 1st International Copnference on Scientific and Academic Research, (Oral presentetaion), pp. 811-816, 20-22 December, 2022, Konya, Turkiye.

 

87- Ates, M.,   Supercapacitor evaluations of rGO/Co3O4/PANI nanocomposites, 1st International Conference on Scientific and Academic Research,, (Oral presentetaion), pp. 917-920, 20-22 December, 2022, Konya, Turkiye.
 

88- Ates, M.,   Synthesis of rGO/CuO/PANI nanocomposites for Supercapacitor evaluations, 4th International Conference on Applied Emgineering and Natural Sciences, (Oral presentetaion), pp. 1392-1395, 10-13 November, 2022, Konya, Turkiye.

89- Ates, M., Comparision of electrolyte effects for GO/Fe2O3/PANI nanocomposites, 4th International Conference on Applied Emgineering and Natural Sciences, (Oral presentetaion), pp. 1433-1435, 10-13 November, 2022, Konya, Turkiye.

90- Ates, M., Supercapacitor applications of rGO/NiO/PANI electrodes for 2032 coin cell and SS electrodes, 4th International Conference on Applied Emgineering and Natural Sciences, (Oral presentetaion), pp. 1461-1463, 10-13 November, 2022, Konya, Turkiye.

91- Alperen, C., Ates, M., Preparation of nanocomposites and supercapacitor applications, ICASEM IV, 4th International Congress on Applied Sciences Engineering and Mathematics Congress, Oral presantation-4631, 22 October, 2022, TNKU, Tekirdag, Turkiye.

92- Ates, M., Nacak, F., Gul, E., Design of hybrid supercapacitor electrode materials, ICASEM IV, 4th International Congress on Applied Sciences Engineering and Mathematics Congress, Oral presantation-4582, 22 October, 2022, TNKU, Tekirdag, Turkiye.

bottom of page